En witte duiven vlogen.

Mattheus 3:16.

"En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de Hemelen werden voor Hem

geopend en Hij zag de Geest als een duif neerdalen en op zich komen!"

*************************************************

Ik hoorde een zacht ruisen,

als van een stille wind,

het was een fluisterend suizen:

"Dit is Mijn Geest mijn kind!"

 

En witte duiven vlogen,

hoog in de lucht, zo blauw

en Gods Geest, vol mededogen

kwam neer als frisse dauw!

 

 

Hij verkwikte er mijn ziel,

zo lam geslagen, dof

en zegeningen vielen

uit Gods Tuin en Hof.

 

En weer hoorde ik het suizen,

ik herinnerde het meteen,

het was een Goddelijk ruizen,

Gods Geest ging door mij heen!

 

 

                                                                                                                      Bron:  www.turnbacktogod.com

                                                                                                                        Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen