Een bijzondere Helper!

Het was niet alleen Uw taak op áárde,

die U Heer Jezus hebt volbracht,

U liet ons niet als wezen achter,

maar bekleedde ons met kracht.

 

 

U stuurde ons een bijzondere Helper,

een Trooster Die zó bij ons past,

Hij steunt ons in ons dagelijks leven

en grijpt in nood onze handen vast.

 

Hij brengt ons alles óók  te binnen

wat belangrijk is en goed,

Hij beurt ons op en geeft ons blijdschap

en spreekt tot ons: "Houd goede moed!"

 

                                              Els Hengstman-van Olst.

 

Johannes 14:16

"En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in Eeuwigheid

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb"

*****************************************

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem