Dal van dorre beenderen.

In het dal van dorre beenderen,

doods en stil, gehuld in grauw,

zó voelen vele bange mensen

zich opgesloten in het nauw.

 

Door angst verlamd, zó zeer benauwd,

niet in staat meer om te leven

en niet in staat om dood te gaan,

alleen nog maar die angst, dat beven!

Maar dan komt plots een Woord van God,

krachtig met gezag gesproken:

"Dorre beenderen, sta op,

Ik heb jullie vloek verbroken!"

 

 

" Ik nam de dood zijn wapens af,

zijn duivels arsenaal,

zijn leugens, angst en moordzucht,

Ik vernietigde ze allemaal!"

 

 

" Ik vernietigde ze aan het Kruis,

door Mijn dood, ben jij nu vrij,

van elke aanklacht, elke spot,

jij hoort voorgoed bij Mij!"

 

 

" Ik geef jouw leven zin en inhoud,

Ik geef je vreugde, maak je blij,

het dal van dorre beenderen,

is er niet meer, het is voorbij!"

                           Jezus!

 

                           Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem

Ezechiël 37:1-14

"Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn héél het huis van Israël.

Zie, ze zeggen:

Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan,

wij zijn afgesneden!

Profeteer daarom en zeg tegen hen:

Zo zegt de Heere heere:

zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven

doen oprijzen, Mijn volk en Ik zal u brengen in het land van Israël.

Dan zult u weten dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.

Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten.

Dan zult u weten dat Ík, de Heere,

dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere".

============================================