Het is nog maar kort geleden

dat mijn Jezus tot mij sprak,

Zijn stem was zó zacht en teder

dat mijn hart in mij haast brak!

 

En toen ik in Zijn ogen keek

zag ik alleen maar Liefde,

terwijl omwille van mijn zonden

spijkers door Zijn lichaam kliefden!

Tóch sprak Hij vol erbarmen

woorden van genade,

en vergaf mijn schuld en zonden

en ál mijn slechte daden!

 

Ja, ik had een klein gesprekje

met de Meester van mijn ziel,

het maakte dat ik vol aanbidding

voor Hem op mijn knieën viel!

Hij trok mij echter zachtjes

aan Zijn hart, zoals een kind,

en sprak Zijn Liefdeswoorden:

je bent door Mij bemint!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen