Proclamatie!

Romeinen 3:24

God heeft mij met betrekking tot de zonde "onschuldig" verklaard!

Romeinen 8:1

Er wacht mij geen veroordeling.

Romeinen 8:2

Ik ben bevrijd uit de vicieuze cirkel van zonde en dood.

1 Cor. 1:2

God heeft mij aanvaard door Jezus Christus.

1 Cor. 1:30

Ik sta rechtvaardig tegenover God, door Jezus Christus.

 

1. Cor.15:22

Ik zal weer levend gemaakt worden.

2 Cor. 3:17

Ik hoef niet zelf te proberen gered te worden door goed genoeg te zijn.

2 Cor. 5:17

Ik ben van binnen een volkomen nieuw mens geworden.

2 Cor. 5:21

Gal. 3:28

Ik ben vol van Gods rechtvaardigheid.

In Christus Jezus ben ik één geworden met alle gelovigen.

 

Efezen 1:3

God heeft mij alle geestelijke zegen gegeven, die in de Hemel is.

Efeze 1:4

Ik ben alleen van Hem en volmaakt.

Efeze 1:5-6

God heeft mij als Zijn kind aangenomen door Jezus Christus.

Efeze 1:7

Alles wat ik heb misdaan, is mij vergeven door het offer van Gods Zoon.

Efeze 1:10-11

Ik ben het eigendom van God geworden.

Efeze 1:13

God heeft mij de Heilige Geest gegeven, als een bewijs dat ik van Christus ben.

Efeze

God heeft mij, hoewel ik dood was, levend gemaakt en met Christus een plaats in de Hemel gegeven.

Efeze 2:10

God heeft mij een nieuw leven gegeven om het goede te doen.

Efeze 2:13

Ik ben dicht bij God en Zijn volk gekomen.

Efeze 3:6

Ik deel mee in Gods rijke erfenis.

Efeze 3:12

Ik kan zonder angst en vol vertrouwen in Gods directe nabijheid  komen.

Efeze 5:29-30

Ik maak deel uit van zijn Lichaam, de Gemeente.

Col. 2:10

In Christus ben ik volmaakt; omdat ik Hem heb, bezit ik alles wat God gegeven heeft.

Col. 2:11

Ik ben bevrijd van mijn zondige verlangens.

2 Tim. 2:10

Ik zal Eeuwige heerlijkheid ontvangen.

Rating: 5 sterren
3 stemmen