Psalm 139: 13-14

"Want U hebt mijn nieren gevormd,

mij in de moederschoot geweven,

ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,

mijn ziel weet dat zeer wel!"

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *