Als U niet was gekomen!

Als U niet was gekomen

lieve Heilige Geest,

dan zouden wij nu leven

eenzaam en verweesd.

 

Dan zouden onze zielen

als dorre beenderen zijn,

doelloos en verlaten

gescheiden en onrein.

Ezechiel 37:1-14.

"Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen".

  "Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen....

*************************

Maar U sprak met alle volmacht:

Geest Die leven geeft,

blaas op elke verloren ziel

zodat een ieder leeft!

 

En zodra wij Uw Stem hoorden

leefden onze beenderen weer,

onze zielen gingen juichen

voor de Redder en de Heer.

 

Ja, als U niet was gekomen

op het grote Pinksterfeest

dan hadden wij U nooit gekend

U, Gods lieve Heilige Geest!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 5 sterren
1 stem