Mijn Koning is een zevenvoudige Koning!

De Bijbel zegt dat mijn Koning een zevenvoudige Koning is.

1. Hij is de Koning der Joden; dat is een raciale Koning.

2. Hij is de Koning van Israël; dat is een nationale Koning.

3. Hij  is de Koning van Rechtvaardigheid.

4. Hij is de Koning der eeuwen.

5. Hij is de Koning van de Hemel.

6. Hij de Koning van de Glorie.

7. Hij is de Koning der koningen.

En bovendien is Hij de Heer der heren.

Dát is mijn Koning. En ik vraag mij af: kent U Hem?

 

De Hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.

Mijn Koning is een soeverein Koning, zijn onbeperkte Liefde is met geen maat te meten.

Geen verziende telescoop kan de kustlijn zichtbaar maken van Zijn oeverloze zorg.

Geen grens kan Hem verhinderen Zijn zegeningen uit te storten.

Hij is gedurig sterk.

Hij is volkomen oprecht.

Hij is eeuwig standvastig.

Hij is onsterfelijk vriendelijk.

Hij is onbegrensd machtig.

Hij is genadig zonder oordeel.

Kent u Hem?

 

Hij is het grootste fenomeen dat ooit de horizon van deze wereld heeft gekruist.

Hij is Gods Zoon.

Hij is de Redder van zondaren.

Hij is het middelpunt van de beschaving.

Hij staat op eenzame hoogte.

Hij is eerlijk en Hij is uniek.

Hij is zonder weerga.

Hij is ongekend.

Hij is de meest verheven idee in de literatuur.

Hij is de hoogste persoonlijkheid in de filosofie.

Hij is hét ultieme probleem in de hogere kritiek.

Hij is de fundamentele doctrine van de ware theologie.

Hij is de kern, de noodzaak voor spirituele godsdienst.

Hij is het wonder der eeuwen.

Ja, dat is Hij!

Hij is het superlatief van al het goede dat u Hem noemen wilt.

Hij is dé Enige Die gekwalificeerd is om alles vervullend te zijn!

Ik vraag u: kent u Hem?

 

Hij geeft de zwakken kracht.

Hij is er voor de  geplaagden en de beproefden.

Hij leeft mee en Hij redt.

Hij versterkt en verkwikt.

Hij behoedt en Hij leidt.

Hij heelt de zieken.

Hij reinigt de melaatsen.

Hij vergeeft de zondaar.

Hij scheldt schulden kwijt.

Hij verlost de gevangenen.

Hij verdedigt de zwakken.

Hij zegent de jongeren.

Hij dient de ongelukkigen.

Hij zorgt voor de bejaarden.

Hij beloont de ijverigen.

En Hij siert de zachtmoedigen.

Ik vraag u: kent u Hem?

 

Wel, dit is mijn Koning!

Hij is de sleutel tot alle kennis.

Hij is de bron van alle wijsheid.

Hij is de deur tot verlossing.

Hij is het pad van Vrede.

Hij is de weg van rechtvaardigheid.

Hij is de laan van heiligheid.

Hij is de poort van Glorie.

Kent u Hem?

 

Wel, Zijn zorg is veelvuldig.

Zijn belofte staat vast.

Zijn leven is niet te evenaren.

Zijn goedheid is zonder paal of perk.

Zijn genade is Eeuwigdurend.

Zijn Liefde verandert nooit.

Zijn woord is genoeg.

Zijn genade volstaat.

Zijn regering is rechtvaardig.

Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Ik wilde dat ik Hem voor u kon beschrijven!

 

Hij is onbeschrijfelijk.

Hij is onbegrijpelijk.

Hij is onoverwinnelijk.

Hij is onweerstaanbaar.

Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten.

Je kunt niet aan Hem ontkomen.

Je kunt Hem niet overleven en je kunt niet zonder Hem leven.

De Farizeeërs konden Hem niet uitstaan,

maar ze ontdekten dat ze Hem niet konden tegenhouden.

Pilatus vond geen schuld in Hem.

Herodes kon Hem niet doden.

De dood kon Hem niet aan en het graf kon Hem niet vasthouden.

Dát is mijn Koning! Kent u Hem??

Auteur: Dr. S.M. Lockridge -Thats my King ( Seven way King).

******************************************************************

 

 

 

 

Rating: 1 ster
1 stem