Zacharia 2:4b-5 en 8b.

"Jeruzalem zal niet ommuurd blijven,

vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.

En Ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere,

een muur van vuur rondom

en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.

....want wie u aanraakt,

raakt Mijn oogappel aan".

*****************************