't Gebeurde op die heuvel

en iedereen keek toe,

hoe Jezus werd gekruisigd

uitgeput en moe.

 

Ik kan het niet begrijpen

hoeveel Hij heeft geleden,

Hij gaf zijn kostbaar leven

en voor zondaars heeft gebeden!

 

De omgeving werd gevuld

met huilen en gegil,

toch heeft Hij gezegd:

niet Mijn, maar Vaders wil!

 

 

Joh. 19:17-42

"En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.

Daar kruisigden zij Hem.....

**********************

 

Bloed vermengd met water

stroomde uit zijn wonden,

genezend, heilig bloed

wast ons schoon van zonden!

 

Ja, 't gebeurde op die heuvel

de strijd werd daar gestreden,

Hij offerde Zichzelf

en bracht ons eeuwige Vrede!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen