Ik zie een zee van Liefde

als ik in Uw ogen kijk,

het houdt niet op te stromen

vanuit Uw Koninkrijk!

 

Het vloeit door gouden straten

Liefde zonder eind,

't geneest mijn geest en ziel

als het naar binnen schijnt!

 

Want diep in schuilhoeken verborgen

kwelt herinnering en pijn,

maar Uw Liefde is véél groter

U wilt juist mijn Heler zijn!

 

 

 

En alles wat zó duister is

baadt in een Hemels licht,

het reikt tot in de verste hoeken

en toont Uw vriendelijk gezicht.

 

 

Stromen van intense Liefde

nemen mijn verleden mee,

spoelen al mijn angsten weg

door Uw genade zee!

 

 

Uw ogen zijn op mij gericht

met Liefde eindeloos teer,

U bent niet alleen mijn Jezus

maar óók mijn Herder en mijn Heer!

Els Hengstman-van Olst.