Lucas 8:23-24.

Er viel een stormwind neer op het meer en hun schip liep vol water en zij waren in nood.

"Meester, Meester, wij vergaan!"

Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven en ze gingen liggen en er kwam stilte!

******************************

Ik hoor het geluid van golven,

van het bulderen van de zee,

van mensen die luid schreeuwen,

het water trekt hen mee.

 

 

Ze huilen in hun onmacht,

door angsten overmand,

ze roepen luid om uitkomst,

naar een uitgestoken hand.

Dan plotseling over het water,

komt Hij die de zeeën schiep,

de golven worden rustig,

Hij hoorde toen jij riep!

 

 

Hij komt jouw bootje binnen

en alles wordt weer stil,

Zijn kalmte troost en steunt je,

jij ervaart Zijn gezag en wil.

De zee is nu weer veilig,

onderworpen aan Zijn stem,

stormen, wind en golven,

ja, alles gehoorzaamt Hem.

 

 

Ook in ons levensbootje,

komt Hij als Kapitein

en neemt het roer in handen,

zodat wij veilig zijn!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen