Lucas 8:23-24.

Er viel een stormwind neer op het meer en hun schip liep vol water en zij waren in nood.

"Meester, Meester, wij vergaan!"

Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven en ze gingen liggen en er kwam stilte!

******************************