Weest krachtig in de Here!

Efeziërs 6:10-18.

Verder, mijn broeder ( en zusters),

wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van Zijn macht.

Bekleedt u met de hele wapenrusting van God...."

***************************

 

Het zal geschieden door Gods Geest,

niet door kracht of door geweld

dat de vijand wordt verslagen,

de boze wordt geveld!

Wij proclameren 't Woord van God

en binden boze geesten vast,

zodat bange, zieke mensen

worden verlost van zonden last!

Ook spreken wij nieuw leven uit

over dood en donkere machten,

Jezus overwon hen glansrijk

en verbrak ál hun duistere krachten!

Voorts weest krachtig in de Here

en in de sterkte van Zijn macht,

Jezus heerst als Koning,

Hij regeert en houdt de wacht!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 5 sterren
2 stemmen