De dood vernietigd!

God zal voor Eeuwig de dood vernietigen,

dood,  jij hebt geen prikkel meer!

Dood, waar is jouw overwinning,

Jezus Christus is nu Heer!

 

Dood, je bent voor goed verzwolgen,

Jezus beroofde jou van je kracht

en bevrijdde bange mensen,

door zijn grote Liefdes macht.

 

Hij de Alfa en Omega,

is voor ons een Eeuwig Licht

en de dagen van de rouwklacht

verdwijnen voor zijn Aangezicht.

 

 

En God zal álle tranen drogen

en de dood zal niet meer zijn,

noch rouw, noch moeite zal er wezen,

geen geklaag meer en geen pijn.

Ja, God zal de dood voor eeuwig weg doen,

Jezus droeg voor ons die straf,

opdat wij voor eeuwig leven,

ging Hij voor ons in 't aardse graf.

 

Maar Hij is óók de Eerste en de Laatste,

Die machtig opstond uit dat graf

en Hij pleit bij God de Vader,

Die onze schuld door Hem vergaf!

 

 

 

Zalig zij die in Hem sterven,

zalig zij die God bemint,

zalig zij die in Christus Jezus,

uit de dood, het leven vindt!

                                       Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem