Lucas 2:8-14.

 

Zie, God verkondigt u grote blijdschap

in een wereld diep in nood,

grote blijdschap voor een ieder

dwars door ellende, dwars door dood.

 

Grote blijdschap ook in lijden

Jezus kwam voor jou en mij,

niet voor niets zeiden de engelen

er is vreugde, kom wees blij!

 

Want het Kindje in de kribbe

is de Koning van 't heelal,

hoe klein bij de geboorte

Hij is de: Ik Ben en wezen zal!

Daarom is er grote blijdschap

bij de engelen in het veld,

als ze de herders bij de schapen

over Jezus hebben verteld.

 

En ook zij staan vol verbazing

bij dit hemelse bericht,

omringt met lofgezangen

is er blijdschap op hun gezicht!

 

Ook aan ons wordt er verkondigd

dat er blijdschap wezen mag,

niet alleen met Kerstmis

maar grote blijdschap, elke dag!

Els Hengstman-van Olst.

 

Lucas 2:8-14

"En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.

+++++++++++++++++++++++++

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen