Mattheus 7: 24-27

"Een ieder nu, die deze Mijn woorden hoort en ze doet,

zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden

en stortten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op

de Rots gegrondvest.

En een ieder, die deze Mijn woorden hoort en ze niet doet,

zal gelijken op een dwaze man, die zijn  huis bouwde op het zand.

En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden

en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot!"

********************************************************************************************

 

Rating: 5 sterren
1 stem