Lucas 2:8-21.

En er waren herders in diezelfde streek,

die zich ophielden in het open

veld en 's nachts de wacht hielden

over hun kudde.

En zie, een Engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

En de Engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

namelijk dat heden voor u in de stad van David, De Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere".

*******************************

 

 

Kerstfeest is met diepe blijdschap,

op weg gaan naar de Heilige Nacht,

om opnieuw het verhaal te horen

van de herders trouw op wacht.

 

Laat ons nog eens het Gloria zingen,

zo echt van harte, God tot eer,

samen met de Engelen jubelen

tot meerdere Glorie van de Heer. 

 

En ook samen neer te knielen,

in die Stille Heilige Nacht,

dankend voor het grote wonder

om wat Jezus heeft volbracht.

 

Kerstmis, Lichtend Feest in het duister,

God de Vader gaf Zijn Zoon,

eens vernederd in de kribbe,

maar nu verheerlijkt op de Troon.

 

Els Hengstman-van Olst.

*******************************

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen