Als ik in de kribbe kijk,

zie ik een kindje klein,

dan is het moeilijk te bevatten

dat Hij eens mijn Heer zal zijn!

 

Ik hoor Zijn tere stemmetje,

huilend in de stal

en tóch is dit kleine kindje

de Schepper van 't heelal!

Hoe is het mogelijk dat Hij

koos voor deze weg,

hulpeloos, afhankelijk,

in doeken neergelegd!

 

En tóch was dit de Vaders wil

voor Zijn eigen Zoon,

om één te worden met de mens

verliet Hij Zijn Hemeltroon!

Lukas 2:6-7.

"....en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe".

**************************

 

Als ik in de kribbe kijk,

aanbid ik dit Heilig Kind,

zalig ieder die met Kerstmis

Jezus Christus in Hem vindt!

Els Hengstman-van Olst.

Filipenzen 2:7

"....maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden!

*******************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen