Frisse morgendauw bedekt de bloemen

druppeltjes water schitteren in de zon,

ze fonkelen als diamanten

zoals het in Eden eens begon.

 

De eerste toontjes van een merel

vullen de zomerochtend puur en rein,

mijn hart is vol aanbidding

zou het bij God ook zo zijn?

 

Stilte heerst nog overal

alleen de vogels zingen,

een loflied voor hun Schepper

voor al Zijn zegeningen!

Els Hengstman-van Olst.