Hooglied 2:11-13.

"Want zie, de winter is voorbij.

De regentijd is over,

helemaal voorbijgegaan.

De bloemen laten zich zien op het land,

de zangtijd is aangebroken,

het koeren van de tortelduif

wordt in onsland gehoord