Rust Mijn kind in Mijn bescherming

als de golven overslaan

en als de stormwind buldert

zorg Ik dat jij blijft staan.

 

Schuil maar onder Mijn vleugels

daar ben je veilig en geborgen,

niets zal jou ooit kwaad doen

want Ik zal voor jou zorgen.

Jesaja 43:2-3a

"Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,

door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,

geen vlam zal u aansteken.

Want Ik ben de HEERE, Uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland."

**************

Rampen zullen deze aarde treffen

zoals lang reeds is voorzegd,

maar weet dat Ik spoedig komen zal

Ik jouw Koning en jouw Knecht.

 

Rust in Mijn bescherming

wees niet bang want Ik zorg voor jou,

dwars door onheil en door stormen

blijf Ik Dezelfde in Mijn trouw!

Els Hengstman-van Olst.