Het was beangstigend en duister

ja aarde donker om mij heen,

ik probeerde een weg te vinden

toen een zacht Licht mij bescheen.

 

Oh ik herkende direct mijn Jezus

en rende blij Hem achterna,

bij Hem ben ik volkomen veilig

zelfs als ik door het donker ga.

 

Ook al hield ik Hem goed vast

en leunde zelfs op Hem,

toch werd mijn geloof beproefd

maar toen hoorde ik Zijn stem!

 

Hij lachte en ik zag een open hand

- en Jezus wist het wel-

dat daarin twee gouden sleutels lagen

rechtstreeks uit de duistere hel!

 

 

Hij draaide zich om en sprak tot mij:

"Kom op Mijn kind ga staan,

wij hebben glansrijk overwonnen

dát is wat Ik aan 't kruishout heb gedaan!"

 

"Zie je deze gouden sleutels,

die zijn van de dood en dodenrijk,

Ik heb ze opgeëist door Mijn offer

je mag nu leven in Mijn Koninkrijk!"

 

Nu heeft de donkere duisternis

geen schijn van kansen meer,

want Jezus is het Eeuwig Licht

en de opgestane Heer!

Els Hengstman-van Olst

Dit gedicht heb ik geschreven n.a.v. een getuigenis.