Berg mij op in Uw schuilplaats

in de holte van Uw hand,

dat ik veilig hier mag wonen

in mijn eigen vaderland.

 

Dat geen onheil mij zal treffen

U bent bij mij dag en nacht,

'k weet Uw heil'ge engelen

houden over mij de wacht.

Ze dragen mij op handen

'k stoot mijn voet niet aan een steen,

ik zal zelfs niet struikelen

Uw engelen staan om mij heen!

 

Ze weren al het kwade

'k ben veilig en geborgen,

in deze turbulente wereld

zal God altijd voor mij zorgen! 

Els Hengstman-van Olst.