Wees gerust mijn ziel, wees stil

de Leeuw van Juda waakt,

geen onheil zal mij treffen

geen pijl die mij zelfs raakt.

 

'k Vertrouw op Hem die overwon

Hij voert voor mij de strijd,

de vijand beeft en siddert

ik ben door Hem bevrijd!

 

Gods Leger staat voortdurend klaar

en luistert naar Zijn stem,

engelen omringen mij

dienen en aanbidden Hem.

 

Ik vrees geen kwaad, geen onheil

mijn ziel is blij en stil,

alles is in Zijn handen

en 't geschiede naar Zijn wil!

Els Hengstman-van Olst.