Laat de kracht van Golgotha

niet geroofd worden door verdriet,

want wat er gebeurde aan het kruis

dat wist de satan niet!

Juist dáár werd de strijd gestreden

en kwam het kwaad ten val,

want bij elke hamerslag en spijker

overwon Hij die is en was en komen zal!

Alles heeft Hij afgelegd

aan dat ruwe houten kruis

om ons te kopen met Zijn bloed

te brengen bij de Vader thuis.

Ja laat de kracht van Golgotha

ons verder zien dan de dood,

want door het offer van Gods Zoon

is onze toekomst wonder groot!

Els Hengstman-van Olst