Het was stil, muisstil

in de Hemel en voor Gods Troon,

de engelen hielden hun adem in

bij 't zien van de stervende Zoon.

 

Oh Hij hoefde maar één woord te zeggen

en een legermacht onnoemlijk groot

zou Hem omringen vanuit de Hemel

en Hem redden van de dood!

 

Maar nee, de Hemelzoon aan het kruis

werd voor ons de mensenzoon,

Hij verliet zijn Vaders huis

en verdroeg de spot en hoon.

Voor ons, ja voor ons alleen

gaf Hij Zijn kostbaar leven,

uit Liefde zo oneindig groot

heeft Hij Zichzelf gegeven.

 

Dan wordt de stilte in de Hemel

doorbroken met volle kracht

van juichende en jubelende engelen

want Jezus heeft het werk volbracht!

 

Nooit is er zo'n groot wonder

door Gods Zoon gedaan:

de steen is weg, de Hemel juicht

want de Heer is opgestaan!

Els Hengstman-van Olst