Jesaja 62:5.

"Zoals een Bruidegom zich verblijdt over Zijn Bruid,

zó zal uw God Zich over u verblijden!"