God is diep bewogen.

Hosea 11:8

".....Mijn hart keert zich in Mij om,

al Mijn medelijden is opgewekt".

**************************************