Gods Woord!

Heer, Uw Woorden zijn niet zomaar woorden,

of zomaar letters op een rij,

nee, Uw woord staat voor: "Ja en Amen",

Uw Woord verlost, maakt waarlijk vrij!

 

Het staat voor Alpha en Omega,

Uw Woord  was daar vanaf 't begin,

het zal er ook zijn aan het einde,

zonder Uw Woord heeft niets meer zin!

 

 

 

 

Het doet waartoe het wordt gezonden

en komt niet ledig meer weerom,

het geeft de blinden open ogen,

't maakt recht wat kreupel is en krom.

 

Ze geeft de doven open oren,

't is als een lamp op het duister pad,

vol vreugde kan ik om haar juichen

en koesteren als een kostbare schat.

Ze is zoeter als de zoetste honing

en ze verheugd de ziel, verkwikt de geest,

geen enkel woord schenkt zoveel vreugde,

zoveel genade, als Heer, Uw Woord het meest!

 

Els Hengstman-van Olst.

Het is als een Rots in woeste branding,

een Fundament waarop ik bouw,

Uw Woord is leven en geeft leven,

het is Waarachtig en Getrouw.

Psalm 119:103.

"Hoe zoet zijn Uw Woorden voor mijn gehemelte,

zoeter dan honing voor mijn mond!".

*************************************************

 

Rating: 3 sterren
2 stemmen