Als de Koning niet was gekomen

om te heersen met sterke hand,

over de vijand en verderver

waren wij in de hel beland.

 

Maar Hij kwam om ons te redden

te bevrijden van het juk,

want wat satan met ons voor heeft

is ellende en ongeluk.

 

Maar Jezus wil regeren

en ons verlossen van de schuld,

vol Liefde wacht Hij op ons
met een Goddelijk geduld.

 

Ja de Koning aller koningen

ziet verlangend naar jou uit,

ren naar Hem toe in Zijn armen

want jij bent Zijn geliefde bruid.

 

Dan mag je weten dat ook jij

Zijn koningskind mag zijn,

volkomen veilig en geborgen

zuiver, geliefd en rein!

Els Hengstman-van Olst.