Zeven Wonden.

Al Uw zweet werd heilig bloed,

U werd geslagen met vuisten en met stokken,

vreselijk werd U gegeseld

en Uw baard werd uitgetrokken.

 

Doornen werden in Uw hoofd gedrukt,

spijkers in Uw handen en Uw voeten,

Uw zijde werd doorstoken met een speer

en zó heeft U moeten boeten..

 

Zeven keer stroomde Uw heilig bloed

uit vele zware wonden

en elke druppel reinigt ons

van onze zwarte zonden!

 

Zeven wonden, Heilig getal,

Uw offer bracht ons leven,

volmaakt Lam voor ons geslacht

U hebt Uzelf gegeven!

Els Hengstman-van Olst.

Zevenvoudig geschenk.

Elke keer dat Jezus bloed vloeide is een vingerwijzing van God naar één van de zeven wonderen van het kruis die in jouw leven mogen plaatsvinden. Het volgende overzicht maakt duidelijk hoe vaak, waar en waarom Jezus bloed voor jou heeft gevloeid.

1. Het wonder van vergeving:

Jezus zweette druppels bloed in de Hof van Gethsemane: 

"Hij werd dodelijk beangst.....en zijn zweet werd als bloeddruppels". Lucas 22:44

2. Het wonder van verlossing:

Jezus werd mishandeld in het huis van de hogepriester:

"Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten". Mattheus 26:67

3. Het wonder van reiniging:

Jezus werd mishandeld tijdens het verhoor:

"Ik keerde mijn wangen toe aan degenen die de baardharen uittrokken".  Jesaja 50:6

4. Het wonder van genezing: 

Jezus werd gegeseld door de soldaten van Pilatus:

"Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij". Mattheus 27:26

5. Het wonder van bevrijding:

Jezus werd gekroond met een doornenkroon:

"Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op Zijn hoofd....en zij spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem ermee op het hoofd". 

6. Het wonder van verzoening:

Jezus handen en voeten werden doorboord toen Hij werd gekruisigd:

"En zij kruisigden Hem en verdeelden Zijn klederen door het lot te werpen". Mattheus 15:24

7. Het wonder van de wedergeboorte: 

Een soldaat stak een speer in Zijn zij:

"Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit". Johannes 19:34

Wilkin van de Kamp.

*************************************************

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen