Wij zijn een Koninklijk Priesterschap,

ja, een Heilige Natie,

Hij heeft ons begenadigd

met Zijn Goddelijke Gratie!

 

 

Wij zijn zelfs Zijn eigendom

om te vertellen van Gods daden,

elke dag zijn er Zijn zegeningen

waarmee wij worden overladen!

 

 

Als Prinsen en Prinsessen,

bekleed met autoriteit,

hebben wij gezag en zeggenschap,

omdat Gods Geest ons leidt!

 

 

Daarom zijn wij krachtig en óók moedig

in de sterkte van Zijn Macht,

niets zal ons kunnen schaden

beschermd door Gods Eeuwige kracht!

Els Hengstman-van Olst.

 

1 Petrus 2:9.

"Maar u bent een uitverkoren geslacht,

een Koninklijk Priesterschap,

een Heilig volk, 

een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;

opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft

tot zijn wonderbaar licht..."

*************************************

 

 

 

 

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem