Mijn bruid, Ik geef je Mijn mantel

van gerechtigheid en trouw,

van heil en goede daden,

Mijn mantel waar Ik van hou!

 

Het is geweven zonder naden,

zonder fouten of gebrek,

Mijn mantel is volkomen

waarmee Ik jou bedek!

Rating: 5 sterren
1 stem

 

 

Jesaja 61:10

"Bekleed met de klederen van Heil,

met de mantel van Gerechtigheid".

****************************

De mantel is Mijn eigendom,

een kostbaar,  mooi bezit,

je mag Mijn kleding dragen,

zuiver, rein en wit.

 

Mijn mantel heb je nodig

voor heil en nederigheid,

het schenkt je kracht en sterkte

wat Mijn hart zozeer verblijdt!

 

Ik schonk je Mijn eigen mantel

en je ziet er stralend uit,

smetteloos en blinkend

een volmaakte mooie bruid!

Els Hengstman-van Olst.