Het zwaarste kruis dat wij zelf dragen,

is het kruis van ons eigen "ik",

het is zelfgericht en egoïstisch,

opgeblazen, trots en dik!

 

Daarom zegt ook onze Meester:

"neem je kruis op en volg Mij,

leg af je eigen "ik" en leven,

want dát maakt je eerst waarlijk vrij!

 

 

 

 

 

Lucas 9:23.

"Hij zei tegen allen: "Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden".

Lucas 14:27.

"En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn".

*********************************

En ook onze lasten, jukken,

zijn zó zwaar en doen ons zeer,

dan zegt onze Heiland Jezus:

"kom, leg ze aan Mijn voeten neer".

 

"Neem Mijn juk maar op je schouders,

Mijn last is licht, Mijn juk is zacht,

je zult alles kunnen dragen,

als je 't bij het kruishout hebt gebracht".

Els Hengstman-van Olst.

 

Mattheus 11:28-30

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.

Neem Mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht".

*****************************

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen