Niemand kan zó troosten

zó innig en zó diep

dan Hij die jou vol Liefde

vanaf het kruishout riep!

 

Hij kent ook al jouw noden,

jouw wanhoop en verdriet,

Hij hoort je zuchten, klagen

Hij is het die jou ziet.

 

Vol Liefde blijft Hij helpen:

"Vrees niet, Ik ben nabij,

Ik zal Mijn engelen zenden

helden staan aan jouw zij!"

 

Geen onheil zal jou naderen

of kwaad dat treffen zal,

Gods Helpers zijn er altijd

ze omringen je overal!

Els Hengstman-van Olst.

 

Psalm 91:11-12

"Want Hij zal voor U Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zijn zullen U op de handen dragen,

zodat u uw voet aan geen steen stoot".

                                           ***************