U sprak Heer met gezag

en zie er was licht,

zó hebt U met grote volmacht

het Scheppingswerk verricht.

 

De duisternis moest wijken

Uw stem sprak leven uit

en ook in mensenharten

werkt Uw raadsbesluit.

 

Want het is Uw groot verlangen

dat wij wandelen in dat Licht,

eerst dan en zo alleen

zien wij Uw aangezicht!

 

Beschijn ons met Uw Liefde

dan wijkt de duistere macht,

want door Uw Licht zó helder

stroomt overwinningskracht!

 

En steeds als U spreekt

komt iets moois tot stand,

Hemels Licht in al Gods kinderen

door Uw sterke Meesterhand!

Els Hengstman-van Olst.

Johannes 1:4-5