Het zal je maar gebeuren,

dat een Engel jou verteld,

"Je zal Gods Zoon straks baren",

dan sta je toch versteld?

 

Maar dat is wat gebeurde,

aan Maria, lang geleden,

een Engel uit de Hoge,

kwam van de Hemel naar beneden!

 

En dan sta je daar als meisje,

--want dat was ze eigenlijk nog--

bij 't zien van zo een Engel,

dan schrik je zeker toch! 

 

Vol eerbied en vol vrezen,

luisterde ze naar Zijn stem,

werd ze dan Gods moeder,

kreeg ze een Zoon van Hem?

Oh, ze hoorde al die woorden,

maar begrijpen deed ze 't niet,

stil bewaarde ze het gezegde,

vol heilig stille eerbied.

 

En Hij zou de wereld redden,

van zonde, schuld en slavernij,

dat was wat ze hoorde,

dat was wat de Engel zei.

 

En Jezus zou Hij heten,

een wonderschone Naam was dat

en al die blijde, vreemde dingen

borg ze diep weg in haar hart.

 

De Engel bemoedigde haar met woorden

en wees op Gods Liefde en Zijn Trouw

en Maria wachtte vol genade,

totdat ze Jezus baren zou.

Els Hengstman-van Olst

**********************************************