Genesis 8:22.

"Voortaan, al de dagen van de aarde,

zullen zaaitijd en oogsttijd,

koude en hitte,

zomer en winter,

dag en nacht niet ophouden".