Genesis 8:22.

"Voortaan, al de dagen van de aarde,

zullen zaaitijd en oogsttijd,

koude en hitte,

zomer en winter,

dag en nacht niet ophouden".

Psalm 74 17.

"Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld;

zomer en winter, Ú hebt ze geformeerd".