Als de Hemel opengaat

en God zijn hand uitsteekt,

stort Hij Zijn gunstbewijzen uit,

waarmee Hij ons doorweekt!

Lucas 3:21-22

"En het geschiedde. toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de Hemel geopend werd en de Heilige Geest op Hem neerdaalde....."

*****************************

Van top tot teen wil Hij ons vullen

met de gaven van de Geest,

juichend zingen wij van blijdschap,

het wordt één groot Pinksterfeest!

 

God verwent ons overdadig,

zoals een Vader aan zijn kind,

de Heilige Geest wil ons alles geven,

omdat Hij ons intens bemint!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 1.5 ster
2 stemmen