Uw beloften zijn nog "Ja en Amen,"

steeds opnieuw en altijd weer

en U spreekt tot onze harten

"Ik zal er zijn ja keer op keer!"

 

Ook al moeten wij soms wachten

en begrijpen wij U niet,

U zal er zijn ook in smarten

en draagt ons door dagen van verdriet!

 

U zal er zijn in wanhoop

en beurt ons op met sterke hand,

U helpt ons zelfs dán te vertrouwen

als wij in woestijnen zijn beland!

 

En daar in eenzaamheid en lijden

voedt U ons met Levend Brood,

geeft ons te drinken uit Uw bronnen

en zegt: "Ik zal er zijn in elke nood!"

 

Els Hengstman-van Olst.