Smeekgebed voor de

Oekraïne.

( 2022 Rusland in oorlog met Oekraïne) 

Wat er nu toch weer gebeurt

je kunt het gewoon niet geloven,

hoe een dictator zonder hart

Oekraïne wil beroven.

 

Miljoenen mensen op de vlucht

gescheiden van hun huis en haard,

mannen vechten om hun vrijheid

oh God is het dit alles waard?

 

Rusland begint een oorlog in Oekraïne 2022.

Zovele burgers zijn gestorven

in een oorlog meedogenloos en wreed,

de wereld bidt en smeekt om vrede

voor een land in ellende en in leed.

 

Wij kunnen alleen maar bidden

en hen helpen in hun nood,

oh God van Vrede kom en hoor

en red hen van de dood!

Els Hengstman-van Olst

Rating: 0 sterren
0 stemmen