Here Jezus, ik heb gelezen

'k ben een parel in Uw hand,

hebt U mij misschien gevonden

toen U wandelde langs het strand?

 

"Nee Mijn kind, in Mijn ontferming

wierp Ik jouw zonden in de zee

en toen Ik daar vandaan kwam

nam Ik een parel voor jou mee!"

 

"Ik stierf voor al jouw zonden

en denk er niet meer aan,

jij bent nu die reine parel,

dat heb Ik voor jou gedaan!" 

 

"Ik koester jou als parel,

in de holte van Mijn hand,

telkens mag je daar aan denken

als je wandelt over 't strand!"

Els Hengstman-van Olst

Mattheus 13:45-46

"Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman (Jezus) die mooie parels zoekt.

Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem".

 

(Jezus kocht ons (die parel van grote waarde!) met Zijn leven, dat is alles wat Hij had). 

**********************************************

 

Micha 7:19

"Hij zal Zich weer over ons ontfermen.

Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,

ja, U zult al hun ( onze) zonden werpen

in de diepten van de zee"

*****************************************

 

 

Rating: 4.5 sterren
2 stemmen