Koning der koningen!

Zijn ogen branden

intens als vuur,

Koninklijk rijdt Hij

zuiver en puur!

 

Zijn kleed is gedrenkt

in bloed, vlammend rood,

uit zijn mond komt een zwaard,

scheidt leven van dood!

Hij is De Koning der koningen,

Hij komt spoedig weer,

Hij is Het woord van God

en Hij is ook mijn Heer!

                 Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 4 sterren
1 stem

Openbaring 19:11-16.

"En ik zag de Hemel geopend en zie, een wit paard en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd.

En Hij oordeelt en voert oorlog in Gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen.

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn Naam luidt:

Het Woord van God."

"Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven:

"Koning de koningen en Heere der heren".

********************************************