De Geest was altijd al aanwezig,

kwam soms op de mensen neer,

keerde dan terug naar de Vader

en dat deed Hij keer op keer!

 

 

Eerst zweefde Hij over water,

zo duister en inktzwart,

maar Zijn intens verlangen

was te wonen in een hart.

Ook een mensenhart is duister,

dus zweeft Gods Geest doelgericht,

de donkerheid moet van hen wijken,

want Hij brengt het Hemels Licht!

 

En als de Geest op mensen broedt,

op groten en op kleinen,

raakt God diep hun harten aan,

zo worden ze de Zijne!

 

                                                                    De Geest was altijd al aanwezig,

                                                            maar woont nu in de mens

                                                               die Zijn heilig huis wil wezen,

                                                            dat was altijd al Gods wens!

                                                                                    Els Hengstman-van Olst.

 

Genesis 1:2.

"De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed;

en de Geest van God zweefde boven het water..."

 

Spreuken 23:26.

"Mijn zoon, geef Mij je hart..."

 

1 Korinthe 3:16.

"Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

*************************************************

Rating: 1 ster
1 stem