Johannes 14:2.

"In het Huis van Mijn Vader zijn vele woningen;

als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.

Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben".

 

Rating: 5 sterren
1 stem