Relatie.

Uit:

Bijdehand boekje...

voor echtparen!

------------------------------------------------

Aan het begin van ieder gezin,

staat een liefdesrelatie!

 

-----------------------------------------------------

 

1 Petrus 2:6b

"Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare Hoeksteen.

en wie op Hem zijn geloof bouwt,

zal niet beschaamd uitkomen".

 

De Hoeksteen van het huwelijk is:

een persoonlijke relatie met

Jezus Christus!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je hart

verliezen

is één ding:

je kop kwijtraken

is weer iets anders!

Spreuken 4:7

"Het begin der wijsheid is:

verwerf wijsheid en verwerf inzicht,

bij al wat je bezit!

=============================================

 

Breng je zorgen maar bij God, Hij is toch de hele nacht wakker!

   1 Petrus 5:7.

"Werpt al uw bekommernis op Hem,

Hij zorgt voor u".

 

================================================================

Waar het op aan komt,

is niet hoe groot je geloof is

maar hoe groot je liefde is!

Johannes 15:13.

"Niemand heeft groter liefde,

dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden!"

================================================================

Een goede raad voor "haar" :

 zie zijn kwaliteit onder   ogen:

.......zie zijn fouten door de vingers!

1 Corinthiërs 13:5-6.

"De liefde wordt niet verbitterd,

zij rekent het kwade niet toe...

maar zij is blijde met de waarheid!" 

 

=======================

Een sterke vrouw doet elke dag er alles aan om haar lichaam in conditie te houden!

Een krachtige vrouw knielt neer in gebed om haar ziel in conditie te houden!

****************************************************************************************************

Toen Adam zich alleen voelde, schiep God niet tien vrienden, maar één vrouw!

Spreuken 31:10.

"Een degelijke huisvrouw,

wie zal haar vinden?

Haar waarde gaat koralen ver te boven!

 

 

********************************

 

 

 

Het huwelijk vraagt zoals alle goede dingen:   toewijding!                                                                 

          Maleachi 2:15.

"Weest dan op uw hoede voor uw hartstochten dat men niet ontrouw wordt aan de vrouw zijner jeugd!"

********************************

Waardering is het conserveringsmiddel voor je huwelijk!

********************************

Spreuken 4:23.

"Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,

want daaruit zijn de oorsprongen van het leven".

Het verloop van je huwelijk

wordt mede bepaald door

de richting van je gedachten!

***************************

 

Filippenzen 2:3.

"....Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,

maar laat in nederigheid de één

de ander voortreffelijker achten dan zichzelf".

 

*******************************************************************

Hoe dichter man en vrouw bij Christus komen,

hoe duidelijker het ze wordt

dat ze dicht bij elkaar moeten blijven!

 

Prediker 4:12.

"Kan iemand er één overweldigen,

twee zullen tegenover hem kunnen

standhouden;

en een drievoudig snoer

wordt niet spoedig verbroken!

*******************************************************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen