Ze dachten terug aan 't moment

vol van glorie en van kracht,

waar Jezus veranderde op de berg

in Koninklijke pracht.

 

Zijn kleren werden stralend wit

en schitterend licht omhulde Hem,

ieder hoorde vanuit de Hemel

vol ontzag zijn Vaders stem.

 

Ze waren diep onder de indruk

want het ging om de Koning Knecht

God sprak: "Dit is Mijn geliefde Zoon

luister naar Hem en doe wat Hij zegt."

 

En Petrus als haantje de voorste

wilde zelfs drie tenten maken,

voor Jezus, Mozes en Elia

ze dachten daaraan toen ze samen spraken.

 

Ze waren vol verlangen

te vertellen wat ze hadden gezien,

maar Jezus had hen het zwijgen opgelegd

ze mochten niemand iets zeggen bovendien.

 

"Totdat Ik verrezen ben uit de dood"

zei Hij met groot gezag,

"zolang moeten jullie wachten

tot die bewuste dag!"

 

Ze hielden zich aan Jezus woord

maar vroegen zich toch af

wat bedoeld Hij daar nu mee

dat Hij zou opstaan uit het graf?

 

Ze zagen het nog voor zich

op Zijn hoofd een doornenkroon,

spijkers in zijn handen

de lijdende Mensenzoon.

 

Maar ook daar in de graftuin

hoe de steen gigantisch groot

door een engel werd verplaatst

en Hij opstand uit de dood.

 

Oh ze waren vol verlangen

om te vertellen van hun Heer

wat ze hadden gezien

want hun Meester was er weer!

 

En wij, willen wij ook vertellen

van het wonder dat is volbracht,

Gods Zoon droeg onze zonden

en heeft de dood ontkracht!

Markus 9

Els Hengstman-van Olst.