Voor Eeuwig van Hem!

 Het kostte Jezus alles wat Hij had om ons terug te kopen voor Zichzelf.

Hoewel Hij de Heerser over het hele Universum was, legde Hij ál Zijn autoriteit en macht af om te sterven in absolute, totale armoede.

Hij bezat niets meer! De grafdoeken en het graf waarin Hij werd gelegd, waren geleend. 

"Want u kent de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden,

terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden" 2 Korinthe 8:9

Misschien heb je jezelf nog nooit gezien als iemand die belangrijk is.

*Wellicht heb je een slecht beeld van jezelf of

*een zwak gevoel van eigenwaarde, 

*een geroofde of ongelukkige kindertijd,

*een gebroken huwelijk,

*een carriëre die je nooit heeft gebracht wat je ervan verwachtte,

* of heb je jaren verspild aan drugs en alcohol.

 

Je verleden en je toekomst schreeuwen dezelfde boodschap:  Gefaald!

Maar Jezus ziet dat anders! Hij hield zoveel van je dat Hij alles opgaf om jou terug te kopen voor Zichzelf.

Herhaal de prachtige woorden van de apostel Paulus voor jezelf:

".....de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven"(Galaten 2:20)

Herhaal deze woorden eens een paar keer hardop:

"de Zoon van God Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven".

Kun jij jezelf zien als die parel in de hand van Jezus?

De hand met het litteken van de enorme spijkers die er doorheen is geslagen.

"Jij bent zo mooi!

Je kostte me alles wat Ik had, maar daar heb Ik geen seconde spijt van.

Je bent voor altijd van Mij!"

Je kunt niets doen om dit te verdienen.

Je kunt jezelf nooit veranderen om jezelf goed genoeg te maken.

Alles wat je kunt doen is aanvaarden wat Jezus voor je heeft gedaan en Hem ervoor te bedanken.

Je ben voor Eeuwig van Hem!

 

Uit: Gods levende Woord van Derk Prince.

 

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen