Als het leven pijn doet!

Als het leven opeens pijn doet

en ik kan het niet meer aan,

wil dan liefdevolle Vader,

troostend aan mijn zijde staan.

 

Wil in wanhoop mij vertroosten,

droog mijn tranen, stil mijn smart,

druk mij als een kind, oh Vader,

vol erbarmen aan Uw hart.

Leid mij door de strijd van 't leven,

als ik ten onder dreig te gaan,

zet mij op de rots der Eeuwen,

opdat ik dicht bij U mag staan.

 

 

En als de golven zó hoog komen,

spreek Uw machtswoord" "Zwijg, wees stil",

zodat ik met dank kan zeggen:

"Heer, het geschiede naar Uw wil".

Els Hengstman-van Olst.

Jesaja 61:2.

"...om alle treurende te troosten".

Jesaja 66:13.

"Zoals iemands moeder hem troost,

zo zal Ik u troosten".

*************************************************

 

Rating: 5 sterren
3 stemmen