Geroepen op te bidden!

Als je geroepen bent te bidden,

staat je mond voor God nooit stil,

altijd is er iets te vragen:

en het geschiede naar Zijn wil!

 

 

 

Knielend voor zijn Troon aanbid ik,

breng mijn geliefden in gebed

en ook mijn zorgen om hun welzijn,

dankbaar dat God zo op hen let!

 

 

Mijn lasten laat ik bij Hem achter,

ben zo blij dat God het hoort,

'k sluit af in de naam van Jezus,

zoals geschreven in Zijn Woord!

Els Hengstman-van Olst

 

Efeze 6:18

".....terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smekingen voor alle heiligen".

*************************** 

Rating: 0 sterren
0 stemmen